Visual Basic‎ > ‎

Textové funkce

Chr - vrátí znak zadaný ASCII kódem
    Chr(65) vrátí A
 
Left - vrátí zadaný očet znaků z levé strany řetězce
    Left("znaky", 2) vrátí dva znaky zleva, tedy "zn"
 
Right - vrátí zadaný očet znaků z pravé strany
    Right("znaky", 2) vrátí dva znaky zprava, tedy "va"
 
Mid - vrátí určitý počet znaků z řetězce
    Mid("znaky", 3, 2) vrátí tři znaky od druhého znaku zleva, tedy "nak"
 
Asc - vrátí ASCII kód prvního znaku v řetězci
    Asc("znaky") vrátí kód znaku "z", tedy 122
 
Len - vrátí délku řetězce
    Len("znaky") vrátí 5
 
Val - vrátí čísla obsažena v řetězci
    Val("z1n2a3k4y"), tedy 1234
Comments