Visual Basic‎ > ‎

Pole

Pole je sada proměnných stejného typu, na které se odkazuje pomocí indexu. 

Výše uvedené pole obsahuje sedm prvků typu Integer, označených indexem 0 až 6. Hodnoty prvků jsou po řadě: 6, 3, 8, 2, 9, 3, 8.

Deklarace
Dim Pole (o To 9) As Integer, jednorozměrné pole prvků Integer s indexem 0 až 9.
Dim Pole (9) As Integer, jednorozměrné pole prvků integer, poslední prvek má index 9.
Dim Tabulka(-6 To 50, 4 To 10) As Single, dvourozměrné pole prvků typu Single s prvním indexem od -6 do 50, s druhým indexem od 4 do 10. 

Pole může nýt vícerozměrné - až 60-ti rozměrné. Zde index jen typu Integer.

Poznámka
Pokud je pole deklarováno následujícím způsobem Dim Pole (9) As Integer, pak je možno měnit počáteční index pole příkazem Option Base:
Option Base 0     defaultní nastaveni, pole se indexuje od 0
Option Base 1    pole se indexuje od 1

Změna velikosti pole
Velkost pole se dá změnit v průběhu programu. Na počátku programu se pole nadeklaruje bez indexů, tedy např. Dim Pole () As Integer
a v průběhu programuje předeklaruje např.
Redim Pole (10) As Integer

Ukázka použití
Inicializace pole:
For I = 1 To 10
    Pole(I) = 0
Next I

Tisk prvků pole:
For I = 1 To 10
    MsgBox(Pole(I))
Next I


Comments