Visual Basic‎ > ‎

Podmíněný příkaz

Podle hodnoty podmínky se provedou příkazy jen v jedné větvi.
Podmíněný příkaz
 
  
If Podmínka Then
    Příkazy 1
[Else
    Příkazy 2]
End If
Pokud bude Podmínka splněna, provedou se jen Příkazy 1, v opačném případě Příkazy 2. Větev Else není povinná, proto je uvedena v hranaté závorce.
 
 
 
 
 

Varianta pro více výlučných podmínek

 
If Podmínka 1 Then
    Příkazy 1
[ElseIf Podmínka 2 then
    Příkazy 2]
...
[Else
     Příkazy n]
End If

Lepší varianta pro více výlučných podmínek   

Používá se, pokud potřebujeme rozdělit program na více větví. V závislosti na hodnotě testovany_vyraz se provede jedna z větví uvedená za klíčovým slovem case.
 
Select Case testovany_vyraz
    [Case hodnota_testovaneho vyrazu_1
        [prikazy_1]]
    [Case hodnota_testovaneho_vyrazu_2
        [prikazy_2]]
    ...
    [Case Else
        [prikazy_n]]
End Select
 
Část hodnota_testovaneho_vyrazu může tvořit seznam výrazů. Jednotlivé členy výrazů jsou od sebe odděleny čárkou a může to být proměnná nebo konstanta a nebo rozsah hodnot.
 
Příklad zápisu
Select Case Cislo
    Case 3
        ...
    Case 5 to 8
        ...
    Case 1, 4. 9    
         ...
    Case Else
        ...
End Select
Comments