Visual Basic‎ > ‎

Cykly

Píkazy cyklu se používají k opakování těla cyklu vícekrát v závislosti na ukončovací podmínce nebo předem daného počtu oapkování.

Cyklus For

Cyklus s předem daným počtem opakování. Řídicí proměnné cyklu je přiřazena počáteční hodnota, která se zvyšuje v každém průběhu cyklu o krok step a porovnává se s číselným výrazem konec. Pokud řídicí proměná cyklu přesáhne hodnotu konec, je cyklus ukončen.
 
For proměnná = začátek To konec [Step krok]
    [příkazy]
    [Exit For]
    [příkazy]
Next proměnná
 
Krok step není povinný. Pokud nebude zadán, bude se zvšovat řídicí proměnná o 1. Počet proběhnutých cyklů závisí na proměnných proměnná, začátek, konec a může se stát, že v závistlosti na nastavení těchto proměnných, cyklus neproběhne ani jednou.

Cyklus While

While podmínka
   [příkazy]
Wend
 
Podmíněný výraz se testuje vždy před průchodem cyklu. Tzn. že cyklus nemusí proběhnout ani jednou. Průběh cyklu nelze přerušit. 

Cykly Do ... Loop

Cykly s podmínkou na začátku
Do While podmínka
    [příkazy]
    Exit Do
    [příkazy]
Loop

Do Until podmínka

    [příkazy]
    Exit Do
    [příkazy]
Loop

Cykly s podmínkou na konci

Do
    [příkazy]
    Exit Do 
    [příkazy]
Loop While podmínka

 
Do 
    [příkazy]
    Exit Do 
    [příkazy]
Loop Until podmínka

Cykly se ukončí na základě podmínky. Cykly s While probíhají, poud je podmínka splněna, cykly s Until probíhají až do okamžiku splnění podmínky.
Cykly s podmínkou na začátku nemusí proběhnout vůbec, cykly s podmínkou nakonci proběhnou aslespoň jednou.
Cyklus s While na začátku cyklu je téměř totožný s předcházejícím cyklem While. Jediný rozdíl je, že tyto čtyři cykly mohou být ukonenčeny v jejich průběhu příkazem Exit Do.
 
Comments