Visual Basic

Visual Basic je programovací systém společnosti Microsoft sloužící k vývoji aplikací.
Basic je zkratka Beginners All - Purpose Symbolic Instruction Code. Tento jazyk vznikl již v roce 1963. "Visual" pak znamená vizuální navrhování aplikací ve vývojovém rozhraní.
Visual Basic byl navržen tak, aby bylo snadné se ho naučit a používat. Je vhodný jak pro vytváření jednoduchých aplikací, tak pro vytváření aplikací komplexních.
 

Ukázka jednoduché programu:

Public Sub kladne()
Dim Cislo As Integer 'deklarace proměnných
Cislo = InputBox("Zadej číslo")
rem Otestujeme zadané vstupní číslo a zobrazíme výsledek.
If Cislo < 0 Then
    MsgBox ("Číslo je záporné")
Else
    MsgBox ("Číslo je kladné")
End If
End Sub
 

Struktura

 
 
Komenáře, poznámky k programu
Rem a apostrof v programovém kódu označují komentáře programu. Tyto komentáře se při kompilaci programu ignorují. Rem musí být vždy na začátku řádku, apostrof kdekoliv na řádku. Vše, co je za Rem nebo apostrofem, je až do konce řádku komentář.