Úvod

    Tento web je zaměřen na podporu výuky programování na naší škole. V současné době se vyučuje programovací jazyk Visual Basic. Výuka programování je podle ŠVP zařazena do druhého ročníku čtyřletého gymnaziálního studia a do čtvrtého ročníku šestiletého gymnaziálního studia. Kromě toho je na výuku programování zaměřen seminář, který je určen pro vyšší ročníky.
 
    V příloze této stránky je tematický plán semináře pro 4. ročník, katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - Informatika základní a vyšší úroveň obtížnosti, maturitní okruhy a loňské maturitní příklady.
ĉ
Hana Trutmanová,
4. 9. 2012 23:42
Ċ
Hana Trutmanová,
1. 12. 2011 7:42
Ċ
Hana Trutmanová,
1. 12. 2011 7:42
ĉ
Hana Trutmanová,
5. 9. 2012 6:03
ĉ
Hana Trutmanová,
5. 9. 2012 6:03
Comments