Společná dialogová okna

Př. 24

Vytvořte dialogové okno pro otevření obrázků z disku

Objekty

FileListBox       výběr souborů

DriveListBox   výběr disku

DirListBox        výběr adresáře

Vlastnosti

Path                   vybraná cesta k souboru

Drive                  vybraný disk

FileName         vybraný soubor

File1.Pattern  filtr souborů

 

Common Dialog Control nebo-li Společná dialogová okna

Reprezentuje okna známá z prostředí MS aplikací:

·      ShowColor

·      ShowFont

·      ShowOpen

·      ShowPrinter

·      ShowSave

 

Nejdříve je potřeba si přidat objekt CommonDialog na panel nástrojů (odtud se pak vloží na formulář):
Project – Components – MS Common Dialog Control 6.0

Zobrazení okna: CommonDialog1.ShowColor

CommonDialog1.Flags – nastavení vlastností v daném dialogovém okně

 

Formulář „O aplikaci“

Aplikace může obsahovat více formulářů. Zde:

Project – AddForm – About Dialog

Použití:

Load frmAbout

FrmAbout.Show nebo FrmAbout.Show vbModal

FrmAbout.Show vbModeless, Form1

 

Modální okno – okno je potřeba nejdříve zavřít a teprve potom je možno pokračovat

Comments