RichTextBox

http://tohla.wz.cz/index2.php?page=cist&odkud=vb&id_clanku=17

BulletIndent – pokud je vlastnost SelBullet nastavena na hodnotu True, vrací vlastnost BulletIndent velikost odrážky textu.

DisableNoScroll – nastavení této vlastnosti na True zakáže použití posuvných jezdců v ovládacím prvku. Jezdci a celé lišty se zobrazí zšedlé. Při nastavení na hodnotu False fungují jezdci normálně.

MaxLength – určuje maximální počet znaků, které mohou být zobrazeny ovládacím prvkem. Nastavení této vlastnosti ovlivní obsah vlastnosti Text (přebytečné znaky jsou ignorovány), ale neovlivní hned přímo zobrazení textu v samotném ovládacím prvku. Tam se změny promítnou až po použití metody Refresh.

RightMargin – vlastnost nastavuje vzdálenost pravé zarážky textu od pravého okraje ovládacího prvku.

SelAlignment – vlastnosti vrací nebo nastavuje hodnotu identifikující umístění textu odstavce, resp. vybrané části textu. Hodnoty:

0 – zarovnání vlevo

1 – zarovnání vpravo

2 – zarovnání na střed

Null – je vybrán text, který není zcela zarovnán podle jediného kritéria.

SelBold – nastavuje vybraný text na tučný (hodnota True) nebo toto nastavení vypíná (hodnota False).

SelBullet – nastavuje nebo vrací hodnotu určující, zda vybraný text má (hodnota True) nebo nemá (hodnota False) odrážky.

SelCharOffset – hodnota vlastnosti určuje, zda vybraný text je normální (hodnota 0) nebo dolní (záporné hodnoty typu Integer) či horní (kladné hodnoty typu Integer) index. Absolutní hodnota určuje počet bodů, o který je text snížen nebo zvýšen.

SelColor – vlastnost vrací nebo nastavuje hodnotu barvy vybraného textu. Hodnota je ve formátu RGB.

SelFontName - u­rčuje název fontu. Obsahuje-li zvolená oblast více fontů, vrácená hodnota je Null.

SelFontSize – hodnota specifikuje velikost písma v bodech. Maximální povolená hodnota je 2 160.

SelHangingIndent – definuje vzdálenost odrážky, kterou začíná text nového odstavce.

SelIndent – definuje vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a počátkem textu.

SelItalic – nastavuje vybraný text na kurzivu (hodnotu True) nebo toto nastavení vypíná (hodnota Flase).

SelRightIndent – definuje vzdálenost mezi pravým okrajem ovládacího prvku a koncem textu.

SelRTF – zapsání řetězcové hodnoty ve formátu rtf nahradí tímto textem vybranou část textu v ovládacím prvku. Jinak tato vlastnost obsahuje vybraný text v rtf formátu.

SelStrikethru – nastavuje vybraný text na škrtnutý (hodnota True) nebo toto nastavení vypíná (hodnota False).

SelTabCount – vlastnost nastavuje nebo vrací počet sloupců (tabulátorů) umístěných v ovládacím prvku RichTextBox. Pohyb kurzoru po těchto tabulátorech se dosáhne kombinací kláves Ctrl + Tab. Chcete-li přesto používat k pohybu po nastavených tabulátorech klávesu Tab, musíte nastavit hodnotu vlastnosti TabStop na False v zaměření ovládacího prvku RichTextBox. Při změně fokusu je třeba vlastnosti opět přepsat. To se dá realizovat zapsáním následujících událostních procedur…..

SelTabs – hodnota typu Integer definuje polohu tabulátoru, který je identifikován pomocí jeho indexu. Indexování začíná od nuly.

SelUnderline – nastavuje vybraný text na podtržený (hodnota True) nebo toto nastavení vypíná (hodnota False).

TextRTF – obsahuje úplný text ovládacího prvku RichTextBox včetně řídicích formátů rtf.

Comments