Příklady‎ > ‎

Vstup a výstup

1. Načtěte číslo ze vstupu a vytiskněte je.
2. Přečtěte číslo ze vstupu a vytiskněte jeho dvojnásobek.
3. Vypočítejte délku přepony pravoúhlého trojúhelníku.
4. Převeďte rychlost v m/s na km/hod.
5. Převeďte čas zadaný v sekundách na hodiny, minuty a sekundy  a zobrazte ve tvaru hh:mm:ss.
6. Je dán plánovaný počet výrobků a počet výrobků, které firma opravdu vyrobila. Určete, na kolik procent firma splnila svůj plán výroby.
7. Nádrž má čtvercové dno o straně velikosti A v metrech. Přitéká do ní voda rychlostí N litrů za sekundu. Jak dlouho musí voda přitékat, aby hladina stoupla o 2 metry?
8. Určete velikost strany a v trojúhelníku ABC podle Kosinovy věty a2 + 2bc cos (alfa) = b2 + c2.
9. Zaměňte hodnoty dvou proměnných načtených ze vstupu.
10. Výčetka platidel.

Řešení

 
Comments