Příklady‎ > ‎

Pole

1. Je dána posloupnost 30 čísel. Vytiskněte dvojnásobek všech kladných čísel a pak absolutní hodnotu všech nekladných čísel.

2. Určete počet výskytu jednotlivých písmen "A" až "Z" v dané posloupnosti znaků. Posloupnost je zakončena znakem "*".
3. Je dána posloupnost 50 čísel. Zjistěte, kolik z nich se rovná poslednímu z čísel na vstupu.

4. Je dáno kladné celé číslo N a za ním N zpracovaných čísel. zjistěte, kolik ze zpracovaných čísel je dělitelných sedmi. Vytiskněte nejprve tento počet a pak vypište všechna zpracovávaná čísla, která jsou dělitelná sedmi.

5. Je dána posloupnost 20 celých čísel. Uveďte na kolikátém místě v posloupnosti se nachází nejmenší z čísel. Vyskytuje-li se tam vícekrát, vypište pozice všech výskytů.

6. Je dána posloupnost 20 čísel,která mohou být stejná. Určete, kolik různých hodnot se mezi vstupními čísly nachází.

7. Přirozené číslo se nazývá palindrom, je-li jeho zápis symetrický, např. 343 nebo 3443. Nalezněte všechny palindromy z intervalu <a, b> pro daná a, b.

8. Je dáno datum ve tvaru den, měsíc. určete pořadové číslo tohoto dne v roce. Předpokládejte, že rok není přestupný.

Comments