Příklady‎ > ‎

Podmíněný příkaz

 1. Zjistěte, zda je číslo na vstupu kladné nebo záporné.
 2. Zjistěte, zda je číslo na vstupu kladné, záporné nebo nulové.
 3. Jsou dána dvě kladná čísla, která představují délky stran obdélníku v centimetrech. Zjistěte, zda se jedná o čtverec a vytiskněte zprávu ve tvaru: "Čtverec má délku strany ... cm." nebo "Obdélník má rozměry ... cm x ... cm.". V případě obdélníku uveďte nejprve délku jeho delší strany.
 4. Přečtěte číslo ze vstupu a vytiskněte jeho absolutní hodnotu.
 5. Přečtěte číslo ze vstupu a zjistěte, jestli leží v intervalu <a, b>.
 6. Zjistěte, zda číslo je menší než 4 nebo větší než 20.
 7. Otestujte číslo na vstupu zda je liché nebo sudé.
 8. Napište program, který porovná (uspořádá) dva znaky a zjistěte, jak je množina znaků uspořádaná.
 9. Do nádoby tvaru válce o poloměru R a výšce H chceme nalít X litrů vody. Zjistěte, zda se skoro všechna voda od nádoby vejde. Pokud ano, spočítejte, jak vysoko ode dna nádoby bude hladina vody. Na vstupu jsou rozměry váce R, H zadány v centimetrech a množství vody X v litrech.
 10. Střecha budovy má plochu 200 m2. K nátěru je možno použít jeden ze dvou druhů barev. U každé barvy známe množství čtverečních metrů, které lze natřít z 5kg plechovky a cenu za plechovku. Určete, která barva je výhodnější, aby byl nátěr levnější. Určete o kolik bude zvolený nátěr levnější.
 11. Zadaná tři čísla uspořádejte sestupně podle jejich absolutní hodnoty.
 12. Zjistěte, zda daná tři čísla mohlou být stranami trojúhelníku.
 13. Zjistěte, kolik je v daném měsíci pátků, víte-li, který den je prvního. První den v měsíci zadávejte pořadovým číslem dne v týdnu, např. pondělí bude 1, úterý 2 atd.
 
 
Comments