Příklady‎ > ‎

Cyklus For

 1. Na vstupu je 10 čísel, vytiskněte jejich dvojnásobek.
 2. Vytiskněte čísla 1, 2, 3 ... 8, 9, 10.
 3. Vytiskněte čísla 5, 10, 15 ... 45, 50.
 4. Vytiskněte čísla od 10 do 0.
 5. Na vstupu je 20 čísel, zjistěte, kolik z nich je kladných.
 6. Na vstupu je 20 čísel, zjistěte, kolik z nich je kladných, kolik záporných a kolik rovných nule.
 7. Na vstupu je 20 čísel, zjistěte počet čísel menších než 20 a počet čísel větších než 20.
 8. Na vstupu je posloupnost 20 nenulových čísel. Spočítejte, zda je mezi nimi více čísel kladných nebo záporných a o kolik.
 9. Na vstupu je 10 čísel, zjistěte jejich součet.
 10. Na vstupu je 10 čísel, zjistěte jejich součet a průměr.
 11. Určete hodnoty funkce F(x) = x3 + 12,4 x2 + 1 v intervalu <a, b> s krokem H = 0,5. Hodnoty a, b načtěte ze vstupu také.
 12. Vyhledejte největší číslo v souboru 15 kladných čísel.
 13. Vyhledejte nejmenší číslo v souboru 15 kladných čísel.
 14. Vytiskněte čísla 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ... 19, 20.
 15. Ve třídě ja 20 žáků. Jsou dány známky z písemné práce. Zjistěte počet jedniček, dvojek, trojek, čtverek a pětek a průměr známek z písemné práce.
 16. Je dáno přirozené číslo N a množství různých bankovek a mincí, které máme k dispozici. Jakým nejmenším počtem platidel je možno částku zaplatit. Vypište také rozpis použitých platidel.
 
 
Comments