Pojmy‎ > ‎

Strukturované programování

systematický přístup k návrhu, zápisu a testování, vychází se zkušeností programátorů.

Návrh shora dolů
Snižování úrovně abstrakce: zadání není obvykle řešitelné jako celek, první fáze je slovní popis účelu programu - modulu, toto je rozděleno na několik modulů nižší úrovně řešící jednotlivé požadované funkce a postupně rozkládáme až na jednotlivé funkce.

Modularita a stavebnicovost
Program není obvykle jeden celek, ale skládá se z jednotlivých funkčních částí: modulů, podprogramů, procedur, funkcí. Každý modul vykonává přesně definovanou činnost a je snaha navrhnout je jako relativně samostatný celek např. program pro školství: evidence, tvorba rozvrhu, tisk vysvědčení, evidence majetku, moduly si předávají co nejméně dat, vzájemně se volají.

Strukturované řídicí struktury
Výlučné použití standardních řídicích struktur (co nejméně používat různé skoky, pokud je jiné standardní řešení) - zvyšuje se čitelnost programů, zmenšuje se riziko logických chyb programu, usnadňuje členění programu na jednotlivé moduly.

Formální úprava programu
Užívat mnemotechnické identifikátory proměnných a podprogramů (stejné jako názvy souborů), používat hodně poznámky (komentáře), grafické znázornění logických struktur.
Comments