Pojmy‎ > ‎

Programovací jazyky

Rozdělení:

Nižší úrovně
strojový jazyk – absolutní adresování,
assembler – symbolické adresování,
jsou pro konkrétní typ počítače (PC, Mac, HP servery), je potřeba znát architekturu počítače (např. názvy a počty registrů).

Vyšší úrovně
strojově nezávislé - Pascal, C, C++, Cobol, Fortran, Algol, Lisp, APL, Ada, Simula, Delphi.

Vývoj programovacích jazyků

  • Strojový jazyk
  • Asembler 
  • Procedurově orientované jazyky 
  • Objektově orientované jazyky 
  • Vizuální programování 

Ukázky

Vyšší programovací jazyk
Cislo = input(„Zadej číslo“)
IF Cislo >0 then Pocet_kladnych = Pocet_kladnych + 1
Msgbox(Pocet_kladnych)

Asembler
;nacte ze vstupu 10 cisel a vypise kolik z nich je kladnych
    bits 16
     %include "rw.asm"
     segment code
start:
     prologue
     mov cx, 10 ;cx = 10 (v cx pocitame pocet pruchodu cyklem)
     xor dx, dx ;dx = 0 (v dx pocitame pocet znaku vetsich nez 0)
for:
     call Read_ShortInt ;al = Read_ShortInt()
     call WriteLn ;novy radek
     cmp al, 0 ;porovnani al a 0 (nastavi priznaky)
     jle nav1 ;jump if less or equal
     inc dx ;dx = dx + 1
nav1:
     dec cx ;cx = cx - 1, nastavi priznaky
     jnz for ;jump if not zero
     mov ax, dx ;ax = dx
     call Write_Integer ;Write_Integer(ax)
     call WriteLn ;novy radek
     epilogue

nebo

PACK 210(8,13),028(4,7)
PACK 218(8,13),02F(4,7)
MP 212(6,13),21D(3,13)
SRP 213(5,13),03E(0,5)
UNPK 050(5,7),214(4,13)
OI 054(7),X’FO‘

Strojový jazyk
11110010 01110011 1101 001000010000 0111 000000101011
11110010 01110011 1101 001000011000 0111 000000101111
11111100 01010010 1101 001000010010 0000 000000111110
11110011 01000011 0111 000001010000 1101 001000010100
10010110 11110000 0111 000001010100
Comments