Pojmy‎ > ‎

Program

Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, posloupnost příkazů.

Program musí být

  • správný – řeší to, co má a lépe ještě něco navíc – předvídá 
  • efektivní – musí dospět k výsledku rychle 
  • upravitelný – modifikovatelný (přizpůsobení, rozšíření) 

Zdrojový kód

zápis programu v programovacím jazyce.

Sémantika
význam symbolů a jejich spojení bez ohledů na zápis (dělá program to, co chceme?), logické chyby programu.

Syntaxe
pravidla pro zápis jednotlivých prvků jazyka bez ohledu na smysl, formální chyby programu, prohřešky proti pravidlům.

Překladač

překládá zdrojový kód do strojového kódu.

Kompilátor 
překládá najednou zdrojový kód do strojového jazyka a program lze tak spustit až po skončení celého překladu a sestavení programu (začlenění dalších modulů).
Interpret
příkazy se zpracovávají jednotlivě a každý příkaz se po „překladu“ ihned provádí, nepřekládají se do strojového jazyka. Program je překládám při každém programu znovu, např. v Basicu.

Více informací najdete na:
http://www.earchiv.cz/verze1996/a506c120.htm

Postup při překladu
  • Lexikální analýza – správnost zápisu klíčových slov, proměnných 
  • Syntaktická analýza – správná posloupnost zápisu 
  • Sémantická analýza kontrola významu jednotlivých výrazů, logická správnost 
  • Link – připojení ostatních souborů (s obrázky) 

Odladění - odstranění chyb pomocí speciálních ladících programů (debugger), možnost např. krokování, zobrazení hodnot proměnných.

Comments