Pojmy‎ > ‎

Algoritmus

Postup vedoucí od zadání úlohy až k jejímu vyšetření. Musí být co nejobecnější.

Vlastnosti:
Hromadnost - řeší celé množiny konkrétních úloh lišící se vstupními hodnotami
Determinovanost - pro tytéž vstupní hodnoty musíme dostat stejný výsledek
Rezultativnost - musí být konečný pro přípustné vstupní údaje

 

Zapisuje se v jazyce - přirozeném, matematickými postupy, vývojovým diagramem...

Úkol

Zapište algoritmus vaření čaje.

Vývojový diagram

grafické znázornění algoritmu


Ukázka vývojového diagramu

Úkol
1. Nakreslete vývojový diagram výpočtu objemu kvádru, pokud známe strany kvádru a, b, c.
2. Nakreslete vývojový diagram který zjistí, zda je číslo kladné nebo záporné.
3. Nakreslete vývojový diagram který zjistí, zda je číslo kladné, nulové nebo záporné.
4. Nakreslete vývojový diagram, který na základě determinantu určí počet kořenů kvadratické rovnice.
Comments