Pohyb objektu

Př. 19

Zjištění kódu klávesy

Zjistěte kód klávesy a Ascii kód klávesy

             Je nutné aktivovat ovládání z klávesnice: Form.KeyPreview

             Událost Form_KeyDown: 2 parametry - kód klávesy a zda byla zmáčknuta klávesa Shift, Ctrl, Alt nebo AltGr

             Událost Form_KeyPress: 1 parametr - Ascii kód klávesy

 

Př. 20

Vytvořte animovaný obrázek, který budete ovládat z klávesnice – posun objektu nahoru, dolů, doleva, doprava.

PictureBox – rámeček obrázku, k zobrazování rastrových obrázků nebo jejich výřezů

Image – zobrazuje jen celé obrázky

                Width

                               Height

                               Left

                               Top

                Formulář

                         http://programujte.com/clanek/2005041504-vb-2-lekce/

                         Height, Width – velikost, jednotka Twip – 1/20 pixelu

                         Událost Resize

Pohyb objektu

          Picture1.Move Picture1.Left + 50, Picture1.Top - 70

                         Picture1.Move 1440, 1440

                         Image1.Height = Image1.Height + 200

 

Funkce RND generuje čísla z intervalu (0,1)

 

Př. 21

Vytvořte animovaný obrázek, který se bude pohybovat sám ze středu formuláře náhodným směrem (nahoru, dolů, doleva, doprava) náhodně dlouho.  Kromě toho se bude dát směr měnit pomocí čtyř Option Button.

Řešení:

Nachystejte si vhodnou sadu obrázků. Nastavte průhledné pozadí.

Deklarujte všechny proměnné.

Na velikost kroku použijte proměnnou.

 

Timer1_Timer

Směr podle zatrženého Option:

If Option1(1).Value Then

- pohyb doprava

- pohyb doleva

- pohyb nahoru

- pohyb dolů

End

- narazí doleva, jde doprava a nastaví příslušný Option, který udává směr schůze

- narazí doprava, jde doleva a nastaví příslušný Option, který udává směr schůze

- narazí nahoře, jde dolů a nastaví příslušný Option, který udává směr schůze

- narazí dole, jde nahoru a nastaví příslušný Option, který udává směr schůze.

Střídání obrázků v rámci jedné sady obrázků

End Sub

 

 

Timer2_timer

Nastavuje směr - náhodně a délku chůze tímto směrem - také náhodně.

Je potřeba zaznamenat vybraný směr do příslušného Option Buttonu.

Délku chůze jedním směrem nastavte v rozmezí: <50; 4050>

Comments