Menu editor

Editor ke tvorbě menu v aplikaci.

Spustí se v nabídce Tools – Menu Editor nebo ikonou Menu Editor nebo klávesovou zkratkou Ctrl + E.

Caption             název položky v menu, znak & v názvu položky podtrhne písmeno za tímto znakem a     pak je položka dostupná pomocí klávesové zkratky Alt a podtržené písmeno, např.     &Soubor

-          (pomlčka) zadání oddělovací čáry v seznamu položek

Name                název objektu v programu

Index                 pořadí aktivace objektů při stisknutí klávesy Tab

ShortCut          přiřazení klávesové zkratky

Checked           zatržení položky v menu

Enabled            dostupnost položky v menu

Visible               viditelnost položky v menu (využití např. u místní nabídky)

Comments