Databáze

VB umí pracovat s databázemi, např. s databází MS Access, a to prostřednictvím objektu Data nebo Adodc.

 

RecordSet  objekt, který zobrazuje sadu záznamů z databáze, může být typu:

                                Table – tabulka

                               Dynaset – dynamická sada

 

RecordSet obsahuje vlastnosti a metody pro práci s databázi:

 

Vlastnosti

AbsolutePosition            pořadové číslo aktuálního záznamů

RecordCount                    počet záznamů v sadě

 

 

Metody

AddNew                             vytvoří nový záznam

Delete                                 odstraní aktuální záznam

Move číslo                         změní pozici aktuálního záznamu o číslo (záporné číslo – opačným směrem)

MoveFirst, MoveLast, MoveNext, MovePrevious

Seek „=“, vyhledat         metoda pro vyhledávání záznamu s řetězcem vyhledat

Index                    název sloupce pro vyhledávání

NoMatch            true, pokud se hledaný záznam nenajde

EOF                                       poslední záznam

 

Nastavení Data:

Connect              Access

DatabaseName

RecordType       0-Tabulka

RecordSoure     název tabulky

 

Text1

DataSource        zdroj databáze, tedy příslušný objekt DATA

DataField            název pole v tabulce

 

Př. 22

Ukázka práce s databází


 

Př. 23

Navrhněte aplikaci pro jednoduché testování.

Sada otázek se třemi možnými odpověďmi.

Tlačítko Hodnocení zobrazí větu např.: Dosáhli jste 5 bodů z 10.

Tlačítko Správná odpověď zobrazí správnou odpověď ke každé otázce.


Pokyny:

Sada otázek se třemi možnými odpověďmi. Tlačítko Hodnocení zobrazí větu např.: Dosáhli jste 5 bodů z 10.

Všechny informace, které chcete zobrazit z databáze nebo do databáze zapsat si zobrazte na formulář do vhodných objektů (TextBox, Label).

Pro vyhodnocení je vhodné si body za správné odpovědi zapisovat do pomocného pole, ze kterého se pak body jednoduše sečtou.

Comments