Časovač - Timer

Událost Timer – při každém tiknutí

Vlastnosti

      Interval – časový úsek tiknutí v milisekundách, max 65 000, min 60

      Enabled

                True – čaaovač tiká

                False – událost Timer nevznikne

 

Př. 16

Blikající nápis – posuvníkem měňte rychlost blikání nápisu.

 

Př. 17

Digitální hodiny

 

Př. 18

Budík

Comments